THC-X14 CANNABISTESTPANEL FÖR PÅVISANDE AV KANNABISBESLÄKTADE SUBSTANSER  I PROV TAGNA FRÅN YTOR, PULVER, TABLETTER ELLER VÄTSKOR

Prisintervall
67,96kr
Cannabistest från ytor, pulver eller tabletter, 2 stycken

Cannabistest från ytor, pulver eller tabletter, 2 stycken

 • Cannabistest från ytor, pulver eller tabletter, 2 stycken
 • Cannabistest från ytor, pulver eller tabletter, 2 stycken

PROV TAGNA FRÅN OLIKA YTOR

Tag testpanelen ur foliepåsen och gör behövliga anteckningar på panelen. Avlägsna skyddslocket från testremsans ända.

 • Svep med testremsans ludna ända (textsidan av panelen riktad mot ytan) över de torra ytor som skall undersökas. Håll panelen i sådan vinkel att den ludna delen av remsans ända vidrör ytan. Placera därefter panelen med textsidan uppåt på ett bord.
 • Öppna röret innehållande buffertlösningen och avlägsna den ofärgade korken.
 • Tag i din hand det lock som skyddat testremsans ända och häll ≈ 0.5 ml av buffertlösningen i locket. Detta lyckas bäst då rörets spets förs in i lockets fördjupning samtidigt som man pressar röret.
 • För nu försiktigt in testpanelen, som du använt för att stryka ytan med, i locket med buffertlösningen. Håll locket och testpanelen i upprätt läge. När den rödaktiga vätskepelaren sugits upp genom reagensfönstret kan du placera testpanel med lock på ett bord.

Avläs resultatet efter 5 minuter (allra senast 10 minuter). Resultatet tolkas enligt följande:

 • Två streck (C och även ett svagt T) = negativt, dvs. provet innehåller inte droger tillhörande ifrågavarande droggrupp.
 • Endast C-streck  = positivt, dvs. provet innehåller en drog eller droger tillhörande ifrågavarande droggrupp.
 • Endast T-streck eller inget streck alls = ogiltigt. Testet har misslyckats och måste upprepas för ifrågavarande droggrupp.

PROV TAGNA FRÅN PULVER OCH TABLETTER

Krossa tabletterna i mindre bitar med hjälp av t.ex. en kniv. Rör inte själv vid tabletterna.

 • Öppna röret innehållande buffertlösningen genom att vrida och avlägsna den gröna korken. Tillför i buffertlösningen smulor av tabletterna eller pulvret med hjälp av t.ex. sked, knivspets, pappers-bit eller den ofärgade korken.
 • Tillslut röret med den gröna korken och den ofärgade korken. Skaka röret en stund tills pulvret löst sig. Vänta 30 sekunder. Passa på medan du väntar att ta testpanelen ur sin foliepåse. Gör behövliga anteckningar och avlägsna skyddslocket från testremsans ända.
 • Öppna och avlägsna den ofärgade korken som använts för att skydda provet i buffertlösningen.
 • Häll ≈ 0.5 ml från röret i det lock som skyddat testremsornas ändor.
 • För nu försiktigt in testpanelen i locket med buffertlösningen. Håll locket och testpanelen i upprätt läge. När den rödaktiga vätskepelaren sugits upp genom reagensfönstret kan du placera testpanel med lock på ett bord.

Avläs resultatet efter 5 minuter (allra senast 10 minuter) enligt följande:

 • Två streck (C och även ett svagt T) = negativt, dvs. provet innehåller inte droger tillhörande ifrågavarande droggrupp.
 • Endast C-streck  = positivt, dvs. provet innehåller en drog eller droger tillhörande ifrågavarande droggrupp.
 • Endast T-streck eller inget streck alls = ogiltigt. Testet har misslyckats och måste upprepas för ifrågavarande droggrupp.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...