Närmare information och beställning via abcell@abcell.fi.  Minns att uppge leverans- och faktureringsadress samt MOMS-signum. Leveranskostnader tillkommer. Betalningstiden  är 14 dygn om inte annat överenskommits.

Testremsan för påvisande av buprenorfin (Subutex, Temgesic) från dryckes- och urinprov.

Testets känslighetsgräns är 10 ng/ml. Testet störs inte fastän urinens specifika vikt eller pH skulle manipuleras. Morfinderivat, metadon eller andra droggruppers drogmetaboliter stör inte heller testet.

Pris
461,32kr
Buprenorfin testremsa, 50 stycken

Buprenorfin testremsa, 50 stycken

  • Buprenorfin testremsa, 50 stycken
  • Buprenorfin testremsa, 50 stycken
  • Buprenorfin testremsa, 50 stycken
  • Buprenorfin testremsa, 50 stycken
Bruksanvisning:
1. Tag urinprovet i ett kärl.
2. Öppna påsen innehållande testremsan och tag remsan ut.
3. Den ända av remsan som är märkt med pilar skall doppas i urinen cirka 1 cm djupt (inte djupare än till MAX-gränsen). Remsan skall hållas nedsänkt i urinen 15 sekunder.
4. Tag upp remsan ur urinprovet och skaka bort ev. över-lopps urin. Placera tetsremsan vågrätt t.ex. på en bordsuta.
5. Resultatet kan avläsas inom 5 minuter eller genast då såväl test- (T) och kontrollstreck (C) visar sig. Kontrollstrecket C skall synas ovanför teststrecket T. Tolkning av resultatet:

*Inget buprenorfin ifall båda T och C strecken syns.

*Buprenorfin förekommer i urinen då T-streck saknas, men C-streck syns.

*Testet har misslyckats om C-strecket saknas.


Kunder som köpte denna produkt köpte också...