Testremsor för påvisande av hCG-graviditetshormon från urinprov

BRUKSANVISNING

1. Tag urinprovet i ett rent kärl.

2. Riv av folieomslaget och ta ut testet.

3. För teststrippens ena ända cirka 1 cm djupt i urinprovet i minst 10 sekunder. Håll teststrippen lodrätt. Urinen ska inte fukta området ovanför linjen markerad av pilar. 

4. Avlägsna strippen från urinprovet, notera klockslag och lägg teststrippen på en plan yta med textsidan uppåt. Urinprovet sugs nu långsamt upp i testets porösa material och absorptionsfronten syns snart. Då fronten rör sig framåt bleknar bakgrundsfärgen och zonerna blir synligare.

5. Avläs resultatet efter 3 minuter, allra senast efter 10 minuter. Senare avlästa resultat är inte pålitliga. Ju mer hCG det finns i provet desto snabbare och kraftigare framträder den underliggande  testzonen. 

6. Resultatet tolkas enligt följande:

* Två tydliga streck = positiv. Du är sannolikt gravid. Det övre kontrollstrecket meddelar att testet har fungerat klanderfritt och man kan lita på resultatet. En rödbrun linje i den nedre test-zonen, även ifall att färgen är svagare än kontrollstrecket, betyder att urinen innehåller hCG-graviditetshormon. Besök läkare.

* Endast ett kontrollstreck = negativ. Du är inte gravid.

* Ifall kontrollstrecket inte alls syns har testet misslyckats och bör upprepas (även om testlinjen skulle synas). 

7. Förstör urinprovet och släng allt avfall i soptunnan.

Testets känslighet är 25 mIU/ml. Det förekommer sällsynta fall där testet felaktigt kan ge positivt svar. En del läkemedel kan i sig själv innehålla hCG och en del medicinska tillstånd, andra än graviditet, kan ge upphov till hCG i urinet. Ändra inte din medicinering utan att ha konsulterat läkare. (ys X16)


Prisintervall
51,49kr
TESTREMSOR FÖR PÅVISANDE AV GRAVIDITET, 10 stycken

TESTREMSOR FÖR PÅVISANDE AV GRAVIDITET, 10 stycken

  • TESTREMSOR FÖR PÅVISANDE AV GRAVIDITET, 10 stycken
  • TESTREMSOR FÖR PÅVISANDE AV GRAVIDITET, 10 stycken
  • TESTREMSOR FÖR PÅVISANDE AV GRAVIDITET, 10 stycken

Kunder som köpte denna produkt köpte också...